Rusija Sve vesti

World News

Nad ovim automibilom takođe radi ”Laboratorija Кasperski” koja planira da zaštiti SOL od kibernetičkih napada.
Srbija i Balkan Sve vesti

World News

Prošlo je 19 godina od početka agresije NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije, ali metode Zapada se nažalost nisu promenile.
Svet Sve vesti

World News

Već se zna da će ovaj avion biti u stanju da prelazi 15 hiljada kilometara bez dodatnog punjenja.